IMG-20220306-WA0010.jpg

תערובות זרעים
לצמחיית שירות וכיסוי

זורעים אדמה חיה

צמחיית שירות.jpg

מהי צמחיית שירות?

גידול תערובות זרעים באופן מתוכנן לאספקת שירותים אגרו-אקולוגיים למערכת החקלאית,
בכדי לתת מענה למגוון יעדים:
ניהול עשבייה,
הגנה מסחף קרקע,
שיפור הזנה,
האבקה ואויבים טבעיים.

תערובות הזרעים שלנו מתוכננות ונבחנות בקפידה,
מורכבות משילוב מושכל ומדויק של דגניים, קטניות, מצליבים ועוד, ומתאימות למטעים, גד"ש וגני-ירק.

 
 
ריכוז מידע ודוגמאות ממחקרים
תמונות.jpg
דגשי גידול של צמחיית שירות
מודעה לפרוטוקול הגידול.jpg
 

דגשים שלנו מתוך שלוש שנות ניסויים מסחריים

זריעה בשטחֿ/יישום

זריעה במדשנת או מזרעה - ​לקראת גשם אפקטיבי ראשון. 
יש להגיע לפיזור אחיד של הזרעים.
התערובת מורכבת מזרעים בגדלים שונים

Slide2 final.JPG
Slide2 final.JPG

ניטור

ניטור רציף של קצב ואיכות התפתחות צמחיית השירות 
מסייע לדייק את הממשק תוך כדי עונת הגידול

Slide2 final.JPG

מעקב התפתחות 

משטר טמפרטורה וגשמים משפיע על יחס התפתחות זרעי התערובות מול צמחיית הבר המקומית, דבר אשר משפיע על ניהול בנק הזרעים ברקעקע בראייה רב שנתית 

Slide2 final.JPG

בנטיעות חדשות יש לשם לב לגובה צימות התערובת 
ביחס לשתילים החדשים, התערובת חיונית
להגנה על קרקע חשופה

סיום הגידול 

ישנם מספר אפשרויות לסיום הגידול כתלות ביעדים :

  • הצנעה בכיסוח ותיחוח <-- לדישון ירוק

  • השכבה במעגלה זוויתית <-- לשמירת כיסוי צמחי

  • כיסוח <-- לשמירת כיסוי צמחי עדין 

 

תזמון בכל השלבים הוא המפתח להצלחה!

מדוע תערובות צמחיית שירות? 
 

Slide1 final.JPG

הזמנות לעונה
2022-2023

 
סיכום מזרע 2021-22.jpg
Mixture type
Order type

תודה על פנייתכם,
ניצור עמכם קשר בהקדם!